guyonan jawa

Guyon Waton Pekuncenan : “Enake Kacang Mete”

Posted on

Bada wis liwat, ningen sore kue Nini Dakem esih ketekan dhayoh seperlu sungkeman. Sing teka Mbekayu Tum, bojone juragan beras Grumbul Kali Bengaok sing kewentar sugih ningen mandan mbethithil.

“Pacitane disambi Tum, inyong arep gawe wedang dhisit, ya??”

Nini Dakem nawakena pacitan sing wis cemawis neng ndhuwur meja, banjur mlebu pedangan nggodhog wedang.

“Matur nuwun, Ni. Jan kayong komplit sanget niki koh, napa-napa wonten, hihi…”

Mbekayu Tum cengar-cengir weruh panganan sing katon nranang. Ana biskuit Kong Guan, roti nastar, kacang mete, lan esih akeh maning.

Dhasar wong enom sing pengalaman, maring roti-rotian, ya wis ora gumun. Mulane, anane panganan semena akehe, Mbekayu Tum milih kacang mete.

“Walah, ana kacang mete, panganan larang kiye, mantese enak lho…” Dheweke mbukak toples, banjur njiot kacang mete segegem, dipangan ngantek entong.

Wis ana pitung menitan, Nini Dakem malah ora metu-metu, Mbekayu Tum ngantek mbatin, “Dhasar wong nini-nini, gawe wedang bae sue pisan. Nek kaya kuwe, tek njiot segegem maning lah! Jan enak temenan kiye lhoh kacange.”

Mbekayu Tum kayong nggetem pisan goli mangan kacang mete, sing mikine setengah toples, siki paling-paling mung gari pirang blindhi. Ora sue, Nini Dakem metu mbale nggawa teh manis sing esih kemebul.

“Teh manise Tum, sue yoh, anu klarine teles, nggo mong geni ya angel.” Nini Dakem nawakena teh panas, Mbekayu Tum cengar-cengir.

“Ora papa Ni, malah niki kula sing pangapura lhoh, kacange telas setoples, hihi… Napa putu Jakarta sing kirim, Ni?”

“Eh iya kue, mantune inyong sing kerja neng pabrit soklat, bada wingi nggawa soklat sepirang-pirangan. Sukur angger doyan.”

Krungu tembung soklat, Mbekayu Tum malah bingung. “Anu niki kacang mete koh Ni, sanes coklat.”

“Iya kuwe gawane Manto sing kerja neng pabrit Silper Kuin. Wingi nggawa soklat sing njerone ana kacange. Soklate tah tek lamodi alon-alonan, ning kacange tek pisah dadi seples. Sepulu-pulu Tum, untune ninine wis ora kuat koh. Sukur angger doyan tah Tum, anu ninine ora ampeg ikih yoh Tum??”

Mbekayu Tum banjur meneng karo njudheg. Ninine ya biyasa baen, kayong ora krasa ndosa.

 

(Cerita Fiktif, Diadaptasi dari berbagai sumber, diterjemahkan dalam Bahasa Banyumasan oleh Tim Redaksi Bonokeling.com)